Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα ακόλουθα Συνδικαλιστικά Συνέδρια της ΟΛΜΕ:

20ό Συνέδριο ΟΛΜΕ:

Για τα πλήρη αποτελέσματα πατήστε … εδώ

Για τις Αποφάσεις του 20ού Συνεδρίου πατήστε … εδώ

19ο Συνέδριο ΟΛΜΕ:

Για τα πλήρη αποτελέσματα πατήστε … εδώ

Για τα Ψηφίσματα του 19ου Συνεδρίου πατήστε … εδώ

Για τις Αποφάσεις του 19ου Συνεδρίου πατήστε … εδώ

18o Συνέδριο ΟΛΜΕ (ακολουθεί  το Υλικό):