Α.Π.: 2339

Γενική Συνέλευση Προέδρων

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης Προέδρων το Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024, στις 11.00 π.μ. στο 6ο ΕΠΑΛ Αθήνας (Νέστου 4, Αμπελόκηποι, Στάση ΜΕΤΡΟ: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

(https://www.google.com/maps/place/1%CE%BF+%CE%95.%CE%9A.+-+6%CE%BF+%CE%95%CE%A0%CE%91.%CE%9B.+-+7%CE%BF+%CE%95%CF%83%CF%80.+%CE%95%CE%A0%CE%91.%CE%9B.+%CE%91’+%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%A3+-+%CE%99%CE%95%CE%9A+%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CF%89%CE%BD/@37.9816543,23.7562536,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x14a1bd569f8c1451:0x54be0beab8d3681!8m2!3d37.9816501!4d23.7588285!16s%2Fg%2F1thpz094?entry=ttu .

Οι ΓΣ των ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024.

 

Για το αρχείο σε pdf … ΕΔΩ