Αθήνα, 04/05/2023

                                                                                                            Α.Π.: 1978

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 8/5 ΕΩΣ  ΚΑΙ 12/5

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, σε υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-02-23), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από Δευτέρα 8/5 έως και Παρασκευή 12/5 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κ.λπ.).

 

Για το αρχείο σε pdf … εδώ