Αθήνα, 04/02/2022

                                                                                                Α.Π.: 885

Σχετικά με την παραμονή νεοδιόριστων στη θέση τοποθέτησής τους για δύο χρόνια και τις άδειες ανατροφής των νεοδιόριστων

 Το ΔΣ της ΟΛΜΕ επανέρχεται στο θέμα της υποχρεωτικής παραμονής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για δύο έτη στη θέση τοποθέτησής τους και ζητά να καταργηθεί άμεσα η υπουργική  απόφαση  με αριθμ. 93395/Ε1/28-7-2021, η οποία βασίζεται στην παρ.5 του άρθρου 62 του ν.4589/19:   «Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).».

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ έχει επανειλημμένως επισημάνει ότι η υποχρεωτική παραμονή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για 2 χρόνια στην θέση τοποθέτησής τους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους εκπαιδευτικούς αυτούς, χωρίς να προσφέρει τίποτα απολύτως στη δημόσια εκπαίδευση.

Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας έχουν διαθέσιμα οργανικά κενά για τις περισσότερες ειδικότητες, επαναφέρουμε το αίτημα της Ομοσπονδίας για μείωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής στην θέση τοποθέτησης από δύο (2) σχολικά έτη σε ένα (1), όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.

Ως εκ τούτου, απαιτούμε να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα αιτήσεων μετάθεσης και να δοθεί στους/στις νεοδιόριστους/ες συναδέλφους το δικαίωμα να αιτηθούν μετάθεση την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Επιπλέον, το ΥΠΑΙΘ λίγο πριν την πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών των συναδέλφων, σε  μια ακόμα επίδειξη της αυθαιρεσίας και αναλγησίας, εξέδωσε εγκύκλιο, που αντίθετα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, εξαίρεσε τους/τις νεοδιόριστους/ες συναδέλφους από τις άδειες ανατροφής. Συγκεκριμένα με την υπ’αρ. 108357/Ε3/21.8.2020 εγκύκλιο για τους νεοδιόριστους,  κατέβηκε το όριο ηλικίας των τέκνων από τα 4 έτη που ίσχυε μέχρι σήμερα στα 2 έτη, για τη χορήγηση της άδειας ανατροφής. Παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις της ΟΛΜΕ και της ΑΔΕΔΥ, το ΥΠΑΙΘ αρνήθηκε να ανακαλέσει την εν λόγω εγκύκλιο, παρότι ήταν προφανώς παράνομη.

Μετά την υπ’αριθμόν 2367/2021 απόφαση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ, που επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της ΟΛΜΕ και ακυρώνει την παραπάνω εγκύκλιο καθώς, σύμφωνα και με το ενημερωτικό σημείωμα της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ και της ΟΛΜΕ, κρίθηκε «ότι η ως άνω εγκύκλιος δεν αποτελεί εγκύκλιο καθότι δεν αποδίδει ισχύον δίκαιο, αλλά εισάγει νέες ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου αντίθετες προς τις ισχύουσες διατάξεις και ότι στερείται νομοθετικού ερείσματος»,

απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να συμμορφωθεί αμέσως, όπως έχει υποχρέωση, με την απόφαση του ΣΤΕ, ώστε να αποκατασταθούν πλήρως οι συνάδελφοι που αδικήθηκαν και να τους αποδοθούν οι άδειες που δικαιούνται.

Επισυνάπτονται η σχετική απόφαση του ΣτΕ και το ενημερωτικό σημείωμα της νομικής μας συμβούλου που εξηγεί την απόφαση και δίνει τις απαραίτητες οδηγίες.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ

Για το Ενημερωτικό της νομικής συμβούλου για την άδεια ανατροφής … εδώ

Για την Απόφαση του ΣτΕ για την άδεια ανατροφής … εδώ