Αθήνα, 24/04/2020

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ

  

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  «το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» των ΕΠΑΛ, αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας), το οποίο περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα.

Οι μαθητευόμενοι τοποθετούνται από τη σχολική μονάδα σε χώρο εργασίας,ο οποίος μπορεί να είναι σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, και έχουν πλήρη εργασιακά δικαιώματα, ασφάλιση και μισθό ίσο με το 75% του κατώτατου μισθού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τη φετινή χρονιά η ημερήσια αμοιβή τους είναι 21,78 Ευρώ, από τα οποία 16,54 Ευρώ δίνονται από το ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ και τα υπόλοιπα από τον εργοδότη, ο οποίος επιβαρύνεται επίσης και με τις ασφαλιστικές εισφορές.

Μετά την ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 783) με την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, λόγω του κορονοϊού, των πάσης φύσης εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Αυτό αφορά και  τους δύο μαθησιακούς χώρους,δηλαδή εκτός του χώρου του σχολείου, η απαγόρευση αφορά και το χώρο εργασίας.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι για το διάστημα της απαγόρευσης των εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι μαθητευόμενοι δεν αποζημιώνονται από τον εργοδότη και δεν λαμβάνουν επιδότηση από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ.

Έτσι οι μαθητευόμενοι δεν λαμβάνουν την δύσκολη αυτή περίοδο, έστω και το μικρό αυτό εισόδημα που είχαν την προηγούμενη περίοδο.

Θεωρούμε ότι είναι απολύτως λογικό να προβλεφθεί η χορήγηση επιδόματος και για την κατηγορία αυτή από τον κρατικό προϋπολογισμό, για όσο διάστημα ισχύει η απαγόρευση αυτή.

 Για το αρχείο σε pdf … εδώ