Για να δείτε το αρχείο με όλα τα ψηφίσματα σε pdf πατήστε … εδώ