Ο.Λ.Μ.Ε.

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 010 32 30 073 – 32 21 255

FAX: 010 33 11 338

www.olme.gr

e-mail: olme@otenet.gr                                                           Αθήνα, 25/7/2016

 

 

ΘΕΜΑ:ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΠΕΚ ΓΙΑ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΣΤΟ  ΠΟΡΙΣΜΑ ΛΙΑΚΟΥ

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την έκδοση ανακοίνωσης της παράταξης Π.Ε.Κ στην οποία καταγγέλλει το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, επειδή τάχα απάντησε στο πόρισμα της Επιτροπής Λιάκου. Η παράταξη αυτή προβαίνει αδικαιολόγητα σε βαρείς  χαρακτηρισμούς σε βάρος της Ομοσπονδίας.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, το Δ.Σ της ΟΛΜΕ υποχρεώνεται να εκδώσει την παρούσα ανακοίνωση προς ενημέρωση των συναδέλφων.

            Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ:

  • Δεν κλήθηκε από την επιτροπή Λιάκου και συνακόλουθα ποτέ δεν κατέθεσε τις θέσεις της Ομοσπονδίας στην εν λόγω επιτροπή.
  • Δεν εξέδωσε καμία απάντηση επί του πορίσματος της Επιτροπής Λιάκου, γιατί μεταξύ των θέσεων της ανωτέρω επιτροπής και των θέσεων της Ομοσπονδίας δεν υπάρχει κοινός τόπος.
  • Κληθήκαμε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και καταθέσαμε τις θέσεις της Ομοσπονδίας, ως οφείλαμε.
  • Με τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής μας ζητήθηκε να καταθέσουμε τις θέσεις της Ομοσπονδίας επί του πορίσματος, όπως και πράξαμε.
  • Στην απάντηση μας εκφράσαμε τις ανησυχίες μας για συγκεκριμένα σημεία του πορίσματος, και δημοσιοποιήσαμε τις δικές μας θέσεις.
  • Επισημάναμε τα θετικά σημεία του πορίσματος, δηλώνοντας ότι η προσέγγιση αυτή γίνεται σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο και τονίζοντας ότι οι θετικές αυτές απόψεις θα μπορούσαν να εκφυλιστούν, εάν δεν προκύψει συστηματικός διάλογος μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της ΟΛΜΕ.

Είναι προφανές ότι το Δ.Σ της ΟΛΜΕ απάντησε στο πόρισμα της επιτροπής Γαβρόγλου και όχι στο πόρισμα της Επιτροπής Λιάκου, όπως εσφαλμένα αναφέρει στην ανακοίνωση της η Π.Ε.Κ

Για να δείτε το αρχείο σε PDF ……. ΕΔΩ