Για να δείτε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γεν. Συνέλευσης των Προέδρων που έγινε το Σάββατο, 27/2/16 πατήστε … εδώ