Αθήνα,  8-10-2014

ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 Σας γνωρίζουμε ότι τo Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς το ΥΠΑΙΘ για απόσπαση συναδέλφου/-ισσας στην ΟΛΜΕ, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες  της Ομοσπονδίας στον τομέα της πληροφορικής ? ιστοσελίδας της ΟΛΜΕ.

Μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δ.Ε. που έχουν ήδη αποσπαστεί σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (κεντρική υπηρεσία και διοικητικές υπηρεσίες της Δ.Ε. στην Αττική) ή εργάζονται ήδη σε σχολικές μονάδες της Αττικής.

Το ωράριο εργασίας του εκπαιδευτικού που θα αποσπαστεί θα είναι 9 π.μ. – 5 μ.μ.

 Τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής:

 Καθηγητής/-τρια Πληροφορικής

 Γνώσεις και ανάλογη εμπειρία στη δημιουργία και τη συνεχή υποστήριξη ιστοσελίδας με γλώσσα προγραμματισμού και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, γνώσεις σε τεχνικά ζητήματα υπολογιστών, εγκατάσταση και αναβάθμιση λογισμικού.

Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

 Οι ενδιαφερόμενοι / -ες καλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2014 στο email της ΟΛΜΕ: olme@otenet.gr , τηλ. 3230073 και 3236544.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ