ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από δημοσιεύματα στον τύπο και από δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας πληροφορούμαστε πως σχεδιάζονται νέα μέτρα που αφορούν τα εργασιακά των εκπαιδευτικών, για ακόμη φορά όμως χωρίς καμιά συζήτηση με τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα εξαγγέλλεται (μέσω συνεντεύξεων!!) αλλαγή στον τρόπο διορισμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις απομακρυσμένες περιοχές. Προφανώς δεν είναι η μοριοδότηση που αφήνει τα  σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς για μεγάλο διάστημα, αλλά η πολιτική του Υπουργείου και της κυβέρνησης που έχουν περικόψει δραματικά τους διορισμούς εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός της τεράστιας μείωσης του αριθμού των εκπαιδευτικών κατά 35% (36.000 περίπου), καθώς και η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους με το κλείσιμο των πινάκων (ν. 3848/2010), γεγονός που τους οδηγεί να αρνούνται την πρόσληψή τους σε απομακρυσμένες περιοχές, πόσο μάλλον όταν καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα μέσα της χρονιάς ή και πολύ αργότερα σε αρκετές περιπτώσεις!

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ απαιτεί ουσιαστικό διάλογο και διαπραγμάτευση πριν τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου στην εκπαίδευση.

Ζητάμε να μην αλλάξει το σύστημα μοριοδότησης και διορισμού των αναπληρωτών, σύστημα που κατοχυρώνει διαφάνεια και είναι αντικειμενικό. Επαναφέρουμε για μια ακόμη φορά το αίτημά μας για άνοιγμα των πινάκων  προϋπηρεσίας μετά τις 30-6-10 με την αντίστοιχη κατάργηση των διατάξεων του ν.3848/10.

Ζητάμε να καλυφθούν όλα τα κενά εκπαιδευτικών, από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, με προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών και όχι ωρομισθίων.

Για την ομαλή λειτουργία των σχολείων φέτος, όσον αφορά το απαιτούμενο εκπαιδευτικό ? διδακτικό προσωπικό, το ελάχιστο ασφαλές κριτήριο είναι η πρόσληψη ίσου αριθμού αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων που απαιτήθηκε και πέρυσι. Με βάση αυτό  πρέπει να προβλεφθούν οι απαραίτητες πιστώσεις για τη νέα σχολική χρονιά. Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσοι όσες και οι συνταξιοδοτήσεις αυτής της χρονιάς.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf … εδώ