Μπορείτε να δείτε τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τη συνέντευξη τύπου της ΟΛΜΕ και τα στοιχεία για την Α’ Λυκείου … εδώ