Μπορείτε να δείτε τα Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευση των προέδρων ΕΛΜΕ στις 15.03.2014 … εδώ