ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤΑΡΡ. ΓΙΑ «ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ»

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Δ.Μ. για τον «έλεγχο νομιμότητας των πτυχίων και των λοιπών στοιχείων» αποτελεί συνέχεια των επικοινωνιακών προσπαθειών της κυβέρνησης να κατασκευάσει ισχυρό άλλοθι για να συρρικνώσει δραστικά το Δημόσιο. Στοχεύει στη δημιουργία κλίματος που θα παρουσιάσει το χώρο της δημόσιας διοίκησης ως «άντρο παρανομίας, πλαστογραφίας και παραχάραξης», για να ακολουθήσουν οι χιλιάδες απολύσεις που σχεδιάζονται. Ταυτόχρονα όμως, με τη διαδικασία αυτή δημιουργείται και μια επικαιροποιημένη και σύγχρονη απογραφή?καταγραφή στοιχείων για την κατάταξη των εκπαιδευτικών και των υπαλλήλων, άμεσα αξιοποιήσιμη στη διαδικασία της αξιολόγησης και την εφαρμογή της διαθεσιμότητας και κινητικότητας το επόμενο διάστημα.

Στο πνεύμα της εγκυκλίου αυτής, οι διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ζητάνε ουσιαστικά από τους εκπαιδευτικούς να προσκομίσουν εκ νέου όλο το προσωπικό τους μητρώο! Η όλη διαδικασία όχι μόνο θα ταλαιπωρήσει τους συναδέλφους με την αναζήτηση δικαιολογητικών που ήδη υπάρχουν στους φακέλους τους και θα επιβαρύνει τις ήδη βεβαρημένες δ/νσεις των σχολείων και τους συναδέλφους με αναίτια γραφειοκρατία, αλλά είναι και  εξωφρενική. Είναι παραλογισμός να καλούνται εκπαιδευτικοί που δουλεύουν για δεκαετίες στην εκπαίδευση να προσκομίσουν ξανά το πτυχίο τους, για να αποδείξουν ότι δεν εργάζονται παράνομα! Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν προσκομίσει τουλάχιστον δύο φορές τα πτυχία τους (όταν εγγράφηκαν στην επετηρίδα ή έδωσαν εξετάσεις στον ΑΣΕΠ, και όταν διορίστηκαν) και αυτά υπάρχουν στους φακέλους τους. Σίγουρα λοιπόν η κυβέρνηση δε θα βρει αυτό που ψάχνει στην εκπαίδευση και μόνο κλίμα εναντίον των εκπαιδευτικών προσπαθεί να δημιουργήσει?

Όμως δημιουργούνται και άλλα ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητα του εγγράφου! Για ποιο λόγο λοιπόν, ζητούνται βεβαιώσεις από σεμινάρια, πιστοποιήσεις, ξένες γλώσσες και γενικότερα δικαιολογητικά άσχετα με το διορισμό, όταν απαραίτητα δικαιολογητικά για το διορισμό  στη δημόσια εκπαίδευση είναι το πτυχίο (και η παιδαγωγική επάρκεια για κάποιες ειδικότητες), έγγραφα το οποία είναι αδύνατον να μην υπάρχουν στους φακέλους των εκπαιδευτικών; Είναι προφανές ότι αξιοποιείται η ευκαιρία για τη αναλυτική καταγραφή επικαιροποιημένων στοιχείων για την κατάταξη και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Γι΄ αυτούς τους λόγους ζητάμε να αποσύρουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τις σχετικές εγκυκλίους προς τις σχολικές μονάδες. Τα στοιχεία που χρειάζονται υπάρχουν στους ατομικούς φακέλους των εκπαιδευτικών τους οποίους τηρεί η υπηρεσία. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί ότι σε κάποιο φάκελο λείπει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τα επιστημονικά προσόντα διορισμού ή την μετέπειτα εξέλιξη, τότε μόνο αυτό να ζητηθεί από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό. Δε θα αποδεχτούμε ούτε τη δημιουργία αρνητικού κλίματος σε βάρος των εκπαιδευτικών, ούτε τη δημιουργία με έμμεσο τρόπο βάσεων δεδομένων για  την αξιολόγηση τους.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf … εδώ