Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κατέθεσε σήμερα Δευτέρα 13/5 το μεσημέρι ενώπιων του Συμβουλίου της Επικρατείας Αιτήσεις:

Α.        Για την ακύρωση

  1. Της με αρ. Υ 281/11.5.2013 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ τ. Β΄1139/11.5.2013) «Περί πολιτικής κινητοποίησης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των αναγκαίων πόρων και παροχή εξουσιοδότησης στους αρμοδίους υπουργούς προκειμένου να προβούν σε επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας».
  2. Της Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 6212/11.5.2013
  3. Της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών  Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 6213/11.5.2013
  4. Κάθε μεταγενέστερης πράξης και παράλειψης της Διοίκησης, που είναι συναφής με την προσβαλλόμενη και αποτελεί συνέχεια ή ολοκλήρωση της ίδιας διαδικασίας, καθώς και κάθε συναφούς πράξεως.

και

Β.        Για να ανασταλεί η ισχύς

1.      Της με αρ. Υ 281/11.5.2013 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ τ. Β΄1139/11.5.2013),
2.     Της Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 6212/11.5.2013 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. Β΄1140/11.5.2013)
3.     Της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών  Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ. 6213/11.5.2013 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. Β΄1140/11.5.2013)
4.     Κάθε μεταγενέστερης πράξης και παράλειψης της Διοίκησης, που είναι συναφής με την προσβαλλόμενη και αποτελεί συνέχεια ή ολοκλήρωση της ίδιας διαδικασίας, καθώς και κάθε συναφούς πράξεως.

Διαβάστε όλο το Δελτίο Τύπου … εδώ

Διαβάστε την Αίτηση Ακύρωσης της Επίταξης που κατέθεσε η ΟΛΜΕ … εδώ

Διαβάστε την Αίτηση Αναστολής της Επίταξης που κατέθεσε η ΟΛΜΕ … εδώ