Σχετικά με  το Πρόγραμμα «Ε.Υ.Ζ.Η.Ν»

Με αφορμή τη «Διενέργεια του Προγράμματος ΕΥΖΗΝ» στη Δ.Ε. που υπογράφει ο Υπουργός Παιδείας και καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11, ΠΕ19-20 να υλοποιήσουν  σε δύο φάσεις επισημαίνουμε ότι:

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί  να συμβάλουν σε μια διαδικασία, χωρίς να γνωρίζουν το σκοπό του προγράμματος, τους στόχους του, το πού και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του, πώς εξασφαλίζεται η ανωνυμία και η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (καταγράφεται ο αριθμός μητρώου των μαθητών) και τέλος, αν και με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων των μετρήσεων.

Είναι ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα χρονοβόρο, με αμφίβολα δεδομένα και με ανατροπή της ροής του προγράμματος των σχολικών μονάδων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 1.500.000 ευρώ για το διάστημα 2013-2017, όπως φαίνεται  από το έγγραφο που αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 12 Οκτωβρίου 2012 με ΑΔΑ: Β4364691ΒΣ-758 http://et.diavgeia.gov.gr/f/HUA/ada/Β4364691ΒΣ- και την επιστημονική ευθύνη έχει καθηγητής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, ο οποίος είχε την ευθύνη και για το προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε την αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης και των συνηθειών διατροφής των μαθητών Γ΄ και Ε΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου τη χρονική περίοδο 2008-2011 και από το οποίο τα αποτελέσματα δεν ανακοινώθηκαν στη σχολική κοινότητα ούτε έγινε γνωστό που χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα και αν είχαν κάποιο όφελος για τους μαθητές.

Πάγια θέση της  ΟΛΜΕ είναι οι δράσεις της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας στη σχολική κοινότητα να είναι ενταγμένες στην εκπαιδευτική διαδικασία, να γίνονται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, να είναι επιστημονικά στοχευμένες, προγραμματισμένες, συστηματικές και να βασίζονται στις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής, με την αξιοποίηση του ίδιου του δυναμικού των εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών δομών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Δεν είμαστε αντίθετοι στην επιστημονική έρευνα. Αλλά κάθε παρόμοια έρευνα οφείλει να είναι ενταγμένη στη προσπάθεια υλοποίησης μιας άλλης πολιτικής για τη φυσική αγωγή στο σχολείο, να είναι συστηματική κι όχι “τυχαία”, να είναι οργανωμένη και να υπακούει σε συγκεκριμένο πλαίσιο-στόχους, να καλύπτει πληθυσμιακά και γεωγραφικά ένα συγκεκριμένο δείγμα, επομένως να είναι αντικειμενική.

Επίσης οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φ.Α., με επιστολή διαμαρτυρίας τους (8-3-2013) θέτουν πολλά και σημαντικά ερωτηματικά για την μεθοδολογία υλοποίησης και αντικειμενικότητας της έρευνας.

Η υλοποίηση του προγράμματος ΕΥΖΗΝ δεν ανήκει στα υποχρεωτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών. Πρώτο μέλημα των εκπαιδευτικών είναι να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του δημόσιου σχολείου που πλήττεται από την υποχρηματοδότηση και τις ελλείψεις.

Το Δ.Σ. της  ΟΛΜΕ ζητάει  από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α:

  • Να δώσει διευκρινήσεις για το πώς, γιατί και για ποιον γίνεται η έρευνα.
  • Να εξασφαλίσει τη νομιμότητα και την ασφάλεια, τόσο για τους συναδέλφους, όσο και για τους μαθητές.
  • Να σταματήσει την υλοποίηση το προγράμματος μέχρι να καλύψει όλα τα κενά που προκύπτουν από τα έγγραφα που έχει αποστείλει στα σχολεία και να δώσει όλες τις σχετικές διευκρινήσεις.
Κατεβάστε τη σχετική ανακοίνωση … εδώ