Μπορείτε να δείτε το δημοσίευμα σχετικά με την αλληλεγγύη των Γερμανών στους αγώνες των Ελλήνων Εκπαιδευτικών … εδώ