ΠΡΟΣ:

τον Υπ. Παιδείας

κ. Κων. Αρβανιτόπουλο

τον Υφυπουργό Παιδείας

κ. Θεόδ. Παπαθεοδώρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.

ΚΥΣΔΕ

ΘΕΜΑ: ?Εγκύκλιος μεταθέσεων σχολικού έτους 2012-2013?

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

Με την δημοσιοποίηση και ανακοίνωση της νέας εγκυκλίου μεταθέσεων για το σχολικό έτος 2012-2013 ανακύπτουν κάποια ζητήματα για κατηγορίες εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο με αρ. πρωτ.:7653/Δ2 της 18-01-2013 δεν αναφέρεται η αναγνώριση και μοριοδότηση της προϋπηρεσίας των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών ως αναπληρωτών σε δημόσια σχολεία. Επίσης με τις συνοδευτικές αιτήσεις της εγκυκλίου οι μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ για πρώτη φορά θα γίνουν ανά περιοχή μετάθεσης και όχι ανά σχολική μονάδα όπως ίσχυε μέχρι πέρσι.

 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητά από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με συμπληρωματική εγκύκλιο τα εξής:

  1. Να αναγνωριστεί σε όλους τους νεοδιοριζόμενους συναδέλφους  και να μοριοδοτηθεί κατά την κείμενη νομοθεσία η προϋπηρεσία τους ως αναπληρωτών σε δημόσια σχολεία για τις μεταθέσεις σχολικού έτους 2012-2013 και έπειτα.
  2. Οι μεταθέσεις στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ) να πραγματοποιηθούν όπως τις προηγούμενες χρονιές, και ανά σχολική μονάδα, όπως η κείμενη νομοθεσία ρητά προβλέπει (π.δ.100/97, άρθρο 10 περ.Β παρ.2), αφού προκηρυχτούν οι οργανικές θέσεις των ΣΜΕΑΕ (πδ 100/97 άρθρο 4).
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf … εδώ