ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κύριε Διευθυντά,

Σας στέλνουμε απάντηση της Ε ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής και της ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας στο δημοσίευμα της εφημερίδας σας στις 11/11/2012 με τίτλο: «Καθηγητές της αργομισθίας. Τι κόλπο σκαρφίστηκαν για να εργάζονται δύο ώρες την εβδομάδα», που αναφέρεται σε έκθεση των ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης και επιχειρεί να σπιλώσει τον κλάδο των καθηγητών.

Ζητάμε τη δημοσίευση της απάντησης επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται ακόμα Έκθεση των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ