ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (2o)

Σχετικά με το ωράριο εκπαιδευτικών που διατίθενται στην Α/θμια Εκπ/ση

Επανερχόμαστε στο θέμα του ωραρίου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διατίθενται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σάς ενημερώνουμε ότι ισχύει το ωράριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (21 ώρες, με ανάλογη μείωση με τα έτη υπηρεσίας).

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 14 παρ. 13 του Ν. 1566/1985 και 48 παρ. 3 του Ν. 2413/1996, προκύπτει ότι το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλιμακώνεται ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας ως εξής: από 0 έως 6 έτη: 21 ώρες, από 6 έως 12 έτη: 19 ώρες, από 12 έως 20 έτη: 18 ώρες και από 20 έτη και πάνω:  16 ώρες.

Επομένως καμία προφορική οδηγία ή έγγραφο υπηρεσίας δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που προβλέπουν οι Νόμοι.

Αυτό αποδέχεται ουσιαστικά και το Υπ. Παιδείας με το έγγραφό του 82954/Δ2/18-7-12 (http://olme-attik.att.sch.gr/new/wp-content/uploads/2012/09/egk180912.pdf),

αλλά και συνάγεται από τη γνωμοδότηση του καθηγητή Νομικής του ΑΠΘ κ. Α. Καζάκου: «σε περίπτωση προσωρινής (μερικής ή εξ ολοκλήρου) «διάθεσης» εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χάριν εξυπηρέτησης υπηρεσιακών αναγκών και συμπλήρωσης του υποχρεωτικού τους ωραρίου, τα πρόσωπα αυτά διατηρούν το υποχρεωτικό ωράριο της πρώτης, όπως αυτό κλιμακώνεται ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας τους». (http://olme-attik.att.sch.gr/new/wp-content/uploads/2012/09/gnwm180912.pdf).

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που πιέζονται από τα διοικητικά όργανα (Προϊστάμενους Π.Ε. ή Δ/ντές Σχολείων) να εργάζονται μεγαλύτερο ωράριο από όσο προβλέπεται:

α)         Να απευθύνονται στις τοπικές ΕΛΜΕ,

β)         Να ζητούν γραπτά την εντολή και

γ)         Να επικοινωνήσουν με την ΟΛΜΕ για νομικές ενέργειες.

Καλούμε τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να παρεμβαίνουν στους Δ/ντές ΔΕ και ΠΕ Εκπ/σης καθώς και στους Περιφερειακούς Δ/ντές για να μην γίνεται καταστρατήγηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών.