Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με τις επιπτώσεις της αύξησης του ωραρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία … εδώ