Υπερψηφίστηκαν οι Εισηγήσεις του ΔΣ της ΟΛΜΕ στη Μετασυνεδριακή Προέδρων 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ ? ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της ψηφοφορίας … εδώ