Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με το κύμα φυγής νέων επιστημόνων και τη στήριξη σε διευθύντρια της Σκιάθου … εδώ