ΘΕΜΑ: Σχετικά με την Κ.Υ.Α. για την αμοιβή εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα

Κύριε Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ διαμαρτύρεται για την πρόσφατη κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθ. 22331/12-ΦΕΚ 673 Β /7-3-2012) των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και Παιδείας και ζητάει την τροποποίησή της.

Πολλοί συνάδελφοι συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης όπως, Β΄ επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, μουσουλμανοπαίδων στη Θράκη, προγράμματα για τους τσιγγανόπαιδες, το ψηφιακό σχολείο, τα νέα αναλυτικά προγράμματα κ.α.  τα οποία είναι ενταγμένα σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007- 2013 και τα οποία βρίσκονται στη φάση της ολοκλήρωσής τους. Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν πήραν μέρος στα προγράμματα με βάση τα ισχύοντα στις προηγούμενες επιμορφωτικές δράσεις.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ