Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα 10-11/03/2012 σχετικά με δωρεάν φροντιστήρια, τετράδια πανελλαδικών εξετάσεων, αποχώρηση υπουργού κ.λπ. … εδώ