Μπορείτε να δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Μεσημβρινό Δελτίο της ΝΕΤ στις 06-02-2012: