Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με τις κινητοποιήσεις των καθηγητών … εδώ