Δείτε την Σταυροδοσία 15ου Συνεδρίου για το Δ.Σ. ΟΛΜΕ και την ΑΔΕΔΥ … εδώ