Α.Π.: 2461

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (ΚΕ.ΠΕ.Α.)  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

Σε μια περίοδο η οποία σημαδεύτηκε από τις καταστροφικές εκφάνσεις της κλιματικής αλλαγής σε Έβρο και Θεσσαλία αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, σε μια χρονική στιγμή που η κλιματική κρίση γίνεται όλο και πιο αισθητή, ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι πιο σημαντικός από ποτέ!

Για αυτό, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί η πολιτική υποβάθμισης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφορία, η οποία και αποτυπώνεται στη δραματική μείωση του προσωπικού και των πόρων που συνοδεύουν τη λειτουργία τους.

Η παντελής απουσία κρατικής χρηματοδότησης, για 3η συνεχόμενη χρονιά, οι σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών, η υποστελέχωση των θεσμών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η έλλειψη κινήτρων για τους εκπαιδευτικούς, έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση και απαξίωση του θεσμού.

Απαιτούμε :

  • Άμεση στελέχωση των 58 Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) που σήμερα λειτουργούν με λιγότερο από το μισό προσωπικό που προβλέπεται από την νομοθεσία, ενώ δύο εξ αυτών (Σουφλίου και Αράχθου) σταμάτησαν εντελώς τη λειτουργία τους το τρέχον σχολικό έτος, λόγω έλλειψης προσωπικού.
  • Πλήρωση των θέσεων Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που αρμοδιότητά τους είναι να στηρίζουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία.
  • Άμεση χρηματοδότηση υλοποίησης των προγραμμάτων και των λοιπών δράσεων των Κ.Ε.Π.Ε.Α. (επισκέψεις, επιμόρφωση, εκπαιδευτικό υλικό κλπ), που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, και που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την άμεση εκταμίευση από την Πράξη «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με φορέα διαχείρισης του έργου το ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  • Άμεση χρηματοδότηση των βασικών λειτουργικών δαπανών των Κ.Ε.Π.Ε.Α. με εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Ν. 4823/21 όπου προβλέπεται ότι οι παραπάνω δαπάνες «…βαρύνουν τους δήμους, οι οποίοι επιχορηγούνται με πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Επιπρόσθετα προτείνουμε: συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής με δικό της κωδικό σε κάθε Δήμο, στο πλαίσιο των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και με σύνθεση ανάλογη με αυτή των Διαχειριστικών Επιτροπών των Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α.

  • Επαναφορά της δίωρης μείωσης ωραρίου για όσους/ες εκπαιδευτικούς αναλαμβάνουν και υλοποιούν πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικά προγράμματα, πολιτιστικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας, αγωγής σταδιοδρομίας) αλλά και την ουσιαστική χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους (απόφαση 20ου Συνεδρίου ΟΛΜΕ)

Πρέπει να σταματήσει άμεσα  η συρρίκνωση και η υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των υποστηρικτικών θεσμών της στην Ελλάδα και να αναδειχτεί η σημαντική διάσταση της λειτουργίας και της αναβάθμισης του θεσμού, τόσο στη χρηματοδότηση του όσο και στην αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως βασικό  πυλώνα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

 

Για το αρχείο σε pdf … εδώ