Α.Π.: 2416

 

 Κάλυψη εσπερινών σχολείων για την 24ωρη απεργία της 8ης Μαρτίου

 

 

Προκειμένου να συμμετέχουν στην απεργία οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε εσπερινά σχολεία η ΟΛΜΕ προκηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας για την πρώτη βάρδια του ωραρίου τους και καλεί τις ΕΛΜΕ να προκηρύξουν 3ωρη στάση εργασίας για τη δεύτερη βάρδια.

 

Για το αρχείο σε pdf … εδώ