Α.Π.: 2404

 

Συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της ατομικής αξιολόγησης!

 

 Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, ενεργοποιώντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων  των ΕΛΜΕ (10/2/23), ζήτησε από την ΑΔΕΔΥ, αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου στις 27/2/23, να επαναπροκηρύξει την απεργία αποχή για να καλυφθούν νομικά εκ νέου οι εκπαιδευτικοί.

Η ΑΔΕΔΥ ανταποκρίθηκε και την επόμενη μέρα κατέθεσε το σχετικό εξώδικο στο υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μετά την παρέλευση τεσσάρων ημερών από την κατάθεση του εξωδίκου παρέχεται πλήρης κάλυψη σε όσους/ες  συμμετέχουν στην απεργία αποχή.

Καλούμε όλους και όλες να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία αποχή της ΑΔΕΔΥ από όλες τις διαδικασίες που συνδέονται με την ατομική αξιολόγηση. Ταυτόχρονα, το ΔΣ της ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει στάσεις εργασίας για όλο το μήνα και για τις δύο βάρδιες για να μην επιτραπεί στους αξιολογητές η παρακολούθηση του μαθήματος.

Καλούμε όλα τα μέλη μας να υπογράψουν τη νέα δήλωση της απεργίας αποχής της ΑΔΕΔΥ (ακολουθεί στο τέλος του κειμένου) και να την καταθέσουν στο πρωτόκολλο του σχολείου τους.

Η μαζική μας συμμετοχή είναι η απάντηση στον αυταρχισμό του υπουργείου!

 

Το εκπαιδευτικό κίνημα δεν τρομοκρατείται!

 

 

Για το αρχείο σε pdf … εδώ

 


ΔΗΛΩΣΗ

 

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

 

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ