Α.Π.: 2133

 ΠΡΟΣ:

                                                                                    Τα ΔΣ των ΕΛΜΕ

 Πραγματοποίηση Γεν. Συνέλευσης Προέδρων

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης Προέδρων το Σάββατο, 21/10/23.

Οι ΓΣ των ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθούν από 16/10 έως και 20/10/2023.

Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας, θα γίνει το Σάββατο 21/10/2023 στις 11.00 π.μ. στο 6ο ΕΠΑΛ Αθήνας (Νέστου 4, Αμπελόκηποι, Στάση ΜΕΤΡΟ: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

(https://www.google.com/maps/place/1%CE%BF+%CE%95.%CE%9A.+-+6%CE%BF+%CE%95%CE%A0%CE%91.%CE%9B.+-+7%CE%BF+%CE%95%CF%83%CF%80.+%CE%95%CE%A0%CE%91.%CE%9B.+%CE%91’+%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%A3+-+%CE%99%CE%95%CE%9A+%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CF%89%CE%BD/@37.9816543,23.7562536,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x14a1bd569f8c1451:0x54be0beab8d3681!8m2!3d37.9816501!4d23.7588285!16s%2Fg%2F1thpz094?entry=ttu )

 

Για το αρχείο σε pdf … εδώ