Αθήνα, 29/09/2023

                                                                                                Α.Π.: 2129

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 2/10 ΕΩΣ  ΚΑΙ 31/10/2023

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, σε υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-02-23), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από Δευτέρα 2/10 έως και Τρίτη 31/10/2023 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ).

 

Για το αρχείο σε pdf … εδώ