Αθήνα, 31/03/2023

                                                                                                            Α.Π.: 1920

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 03/4 ΕΩΣ  ΚΑΙ 07/04

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, σε υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-02-23), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από Δευτέρα 03/4 έως και Παρασκευή 07/4 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κ.λπ.).

 

Για το αρχείο σε pdf … εδώ