Αθήνα, 23/03/2023

                                                                                                            Α.Π.: 1902

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 27/3 ΕΩΣ  ΚΑΙ 31/03

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, σε υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-02-23), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας από Δευτέρα 27/3 έως και Παρασκευή 31/03 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27-01-23 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κ.λπ.).

 

Για το αρχείο σε pdf … εδώ