Αθήνα, 15/3/2023

                                                                                                            Α.Π.: 1881

 Για τη μη συγκρότηση των ΑΠΥΣΔΕ Βορείου & Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου

 Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Βρισκόμαστε στα μέσα Μαρτίου και 4 ΑΠΥΣΔΕ της χώρας (Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης), δεν έχουν ακόμη συγκροτηθεί ενώ θα έπρεπε η συγκρότησή τους ήδη να είχε πραγματοποιηθεί από τον Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους 2022! Η καθυστέρηση συγκρότησης  των ΥΣ παραβιάζει σαφή διάταξη του ΠΔ 1/2003, που στο άρθρ. 10 παραγρ. 2 αναφέρει ότι: «2. Οι αποφάσεις συγκρότησης των συμβουλίων εκδίδονται εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους. …». Τώρα ολοκληρώνεται το 1ο δεκαήμερο του Μαρτίου 2023 και δεν υπάρχει συγκρότηση για ΑΠΥΣΔΕ 4 Περιφερειών! 

Τα ΑΠΥΣΔΕ έχουν αρμοδιότητες σημαντικές που αφορούν σε  υπηρεσιακά ζητήματα εκπαιδευτικών και όταν δεν συνεδριάζουν, επειδή δεν έχουν συγκροτηθεί,  δημιουργούν πολύ σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Την ώρα που η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ επαίρεται με φιέστες για τα «τεράστια» επιτεύγματα του «επιτελικού κράτους» κωλυσιεργεί για τρεις μήνες στη συγκρότηση των 4 αυτών συμβουλίων!

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες αρμοδιότητες του ΑΠΥΣΔΕ, η μη λειτουργία των οποίων, έχει αρκετές συνέπειες στην εκπαίδευση και τους λειτουργούς της. Μεταξύ των άλλων το άρθρο 16 του ΠΔ 1/2003 με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4728/2020 προβλέπει ότι τα ΑΠΥΣΔΕ:

  • Εισηγούνται τον ορισμό προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών στα πειραματικά σχολεία. Η διαδικασία επιλογής Δντών ΠΕΙΣ ξεκίνησε και εικάζουμε ότι θα ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα επειδή τα πειραματικά δεν είναι πολλά σε κάθε Περιφέρεια. Πως θα οριστούν οι αναπληρωτές Δντές των ΠΕΙΣ όταν ΑΠΥΣΔΕ περιφερειών δεν έχουν συγκροτηθεί και άρα δεν λειτουργούν;
  • Γνωμοδοτούν, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών των σχολικών μονάδων και των ΣΕΚ, των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και των υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των διευθυντών των πειραματικών σχολείων. Πως θ’ απαλλαγούν οι παραπάνω όταν το επιθυμούν ή το έχει αποφασίσει η υπηρεσία ότι πρέπει να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών και σχολείων όταν ΑΠΥΣΔΕ περιφερειών δεν έχουν συγκροτηθεί και άρα δεν λειτουργούν;
  • Προτείνουν την απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, για μια τριετία. Πως θα γίνει αυτή η πρόταση και πως αυτοί οι συνάδελφοι δεν παραμένουν σε ομηρία όταν ΑΠΥΣΔΕ περιφερειών δεν έχουν συγκροτηθεί και άρα δεν λειτουργούν;
  • Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων με το αντικείμενο της απασχόλησής τους. Πως θα γίνει αυτή η γνωμοδότηση, ώστε οι συνάδελφοι να προωθηθούν κατά τα προβλεπόμενα ΜΚ όταν ΑΠΥΣΔΕ περιφερειών δεν έχουν συγκροτηθεί και άρα δεν λειτουργούν;
  • Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αυξημένων αποδοχών σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Πως θα γίνει αυτή η γνωμοδότηση, ώστε να πληρωθούν οι συνάδελφοι όταν ΑΠΥΣΔΕ περιφερειών δεν έχουν συγκροτηθεί και άρα δεν λειτουργούν;
  • Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές. Υπάρχουν συνάδελφοι/ισσες, που αναγκάζονται να ζητήσουν άδεια άνευ αποδοχών παρότι ματώνουν στην κυριολεξία μ’ αυτές τις άδειες, για πολύ σοβαρούς λόγους οικογενειακούς, λόγους υγείας συγγενών τους, που πρέπει να παραμείνουν δίπλα τους κλπ. Πως αυτοί οι συνάδελφοι θα πάρουν αυτές τις άδειες, που τις επείγονται, όταν ΑΠΥΣΔΕ περιφερειών δεν έχουν συγκροτηθεί και άρα δεν λειτουργούν;

Είναι αδιανόητο από κυβερνητικά στελέχη να λοιδορείται ο δημόσιος τομέας, να κατηγορείται ότι είναι προβληματικός και ότι δεν λειτουργεί σωστά τη στιγμή που  η μεγάλη καθυστέρηση συγκρότησης των ΑΠΥΣΔΕ είναι αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει τα «επιτελικά» στελέχη του ΥΠΑΙΘ για την μη συγκρότηση των ΑΠΥΣΔΕ, τον εμπαιγμό με την «μετάθεση ευθυνών» εδώ και ένα τρίμηνο  και απαιτεί την ΑΜΕΣΗ σύστασή τους!

Για το αρχείο σε pdf … εδώ