Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                   

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

www.olme.gr

e-mail: olme@otenet.gr                                                           Αθήνα, 06/03/2023

Α.Π.: 1895

 

 

 

Σχετικά με την άδεια εισόδου στα σχολεία για συνδικαλιστική ενημέρωση

Με έγγραφο του ΔΔΕ Α Αθήνας στις 29-12-2022 (α.π. 40370), ενημερώθηκαν τα σχολεία της Α Αθήνας ότι «δεν επιτρέπεται η είσοδος των εκπροσώπων των συνδυασμών κατά την διάρκεια των ωρών λειτουργίας του σχολείου». Το έγγραφο αναφέρει ότι θα πρέπει να έχει «προηγηθεί
αίτημα από τους ενδιαφερόμενους προς το Δ/ντη/ντρια της σχολικής μονάδας τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη επίσκεψη».

Δυστυχώς υπάρχουν διευθυντές/τριες στην Α Αθήνας που επικαλούνται το συγκεκριμένο έγγραφο και παρεμποδίζουν μέλη συνδικαλιστικών παρατάξεων, μέλη ΔΣ των ΕΛΜΕ, ακόμα και μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ, από το να ενημερώνουν συνδικαλιστικά τους συλλόγους διδασκόντων.

Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι οι εγκύκλιοι που αναγράφονται στο έγγραφο αναφέρονται στην προεκλογική περίοδο των δημοτικών εκλογών του 2006. Από άλλη, αντίστοιχου περιεχομένου, εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (Φ1/37172/Δ2/8-3-2019) με θέμα «Άδεια εισόδου σε σχολικές μονάδες», προκύπτει με σαφήνεια ότι οι εγκύκλιοι αφορούν σε πολιτικά κόμματα και δημοτικές παρατάξεις κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και βουλευτικών εκλογών του 2019 και όχι σε εκλογές συνδικαλιστικών οργάνων. Εξάλλου αναφέρεται ότι «οι εκπρόσωποι κατά την επίσκεψη (…) πρέπει να προσκομίζουν εξουσιοδότηση από τον/την επικεφαλής του συνδυασμού». Τα πολιτικά κόμματα και οι δημοτικές παρατάξεις έχουν επικεφαλής, όχι όμως οι συνδικαλιστικές παρατάξεις. Η φράση αυτή δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΔΔΕ Α Αθήνας, δημιουργώντας σκόπιμα σύγχυση στους αποδέκτες του εγγράφου.

Η ΟΛΜΕ δεν διαπραγματεύεται το δικαίωμα των ΕΛΜΕ και των μελών τους να ενημερώνουν συνδικαλιστικά τους/τις συναδέλφους/φισσες στα σχολεία τους.

Καλούμε τον ΔΔΕ Α Αθήνας να αποσύρει το εν λόγω έγγραφο και τους/τις διευθυντές/τριες να μην το επικαλούνται και να μην παρεμποδίζουν την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf….ΕΔΩ