Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                

Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255

www.olme.gr

e-mail: olme@otenet.gr                                                           Αθήνα, 01/02/2023

Α.Π.: 1854

ΠΡΟΣ:

Τα ΔΣ των ΕΛΜΕ

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης Προέδρων στις 11/2/23 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Ατομική αξιολόγηση

2) Οικονομικά αιτήματα του κλάδου

Προτείνεται οι ΓΣ των ΕΛΜΕ να πραγματοποιηθούν στις 9 Φλεβάρη, προκειμένου να προηγηθούν ενημερωτικές και άλλες δράσεις για τα παραπάνω ζητήματα.

Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας, θα γίνει το Σάββατο 11/02/2023 στις 11.00 π.μ. στο 6ο ΕΠΑΛ Αθήνας (Νέστου 4, Αμπελόκηποι, Στάση ΜΕΤΡΟ: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

(https://www.google.com/maps/place/1%CE%BF+%CE%95.%CE%9A.+-+6%CE%BF+%CE%95%CE%A0%CE%91.%CE%9B.+-+7%CE%BF+%CE%95%CF%83%CF%80.+%CE%95%CE%A0%CE%91.%CE%9B.+%CE%91’+%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%A3+-+%CE%99%CE%95%CE%9A+%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CF%89%CE%BD/@38.0058073,23.7480005,13z/data=!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d23.805952!2d38.027264!4e1!1m6!1m2!1s0x14a1bd569f8c1451:0x54be0beab8d3681!2zNs6_IM6VzqDOkc6bIM6RzpjOl86dzpHOow!2m2!1d23.7588888!2d37.9816801!3m4!1s0x14a1bd569f8c1451:0x54be0beab8d3681!8m2!3d37.9816801!4d23.7588888)