Το πρόσωπο του Πολυτεχνείου δεν είναι απλά ένα μνημείο, 

είναι ένα πανανθρώπινο σύμβολο,  

είναι το πρόσωπο των αγωνιστών/στριών της εξέγερσης, 

είναι το δικό μας πρόσωπο και παραμένει σύμβολο ενότητας. 

Ας φυλάξουμε το Πολυτεχνείο στη μνήμη και την καρδιά μας,  

ας το διδάξουμε στα παιδιά μας. 

Το Πολυτεχνείο παραμένει μήνυμα δημοκρατικής αντίστασης για όσους και όσες  ποθούν την ελευθερία και μάχονται για αυτήν.