Αθήνα, 20/10/2022

                                                                                                Α.Π.: 1540

Αναβολή Γενικής Συνέλευσης Προέδρων

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αδυναμίας εξεύρεσης  κατάλληλου χώρου για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης που είχε οριστεί για το Σάββατο 22/10, η ΓΣ αναγκαστικά αναβάλλεται.

Το Σαββατοκύριακο αυτό διεξάγεται διαγωνισμός ΑΣΕΠ άλλου υπουργείου, με αποτέλεσμα τα σχολεία, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να μην είναι διαθέσιμα, τα ξενοδοχεία του κέντρου επίσης είναι μη διαθέσιμα, αφού συνεχίζεται η τουριστική περίοδος και ακόμα και η προσπάθεια που κάναμε για κάποια αίθουσα του Δήμου απέβη άκαρπη λόγω διάφορων άλλων εκδηλώσεων.

Σύντομα θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της ΓΣ.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ