Για να δείτε τις Αποφάσεις του 20ού Συνεδρίου σε pdf … εδώ