Για να δείτε τα πλήρη αποτελέσματα του 20ού Συνεδρίου σε pdf … εδώ