Για την Εισήγηση σε pdf … ΕΔΩ

 

Αθήνα, 24/03/2022

                                                                                                            Α.Π.: 1068

                                                                                                            ΠΡΟΣ:

                                                                                                Τα ΔΣ των ΕΛΜΕ

 

Αγαπητοί/ – ές Συνάδελφοι / – ισσες,

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ θα γίνει το Σάββατο, 2/4/2022 στις 11.00 π.μ. στο 6Ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων, Νέστου 4 (https://www.google.com/maps/place/1%CE%BF+%CE%95.%CE%9A.+-+6%CE%BF+%CE%95%CE%A0%CE%91.%CE%9B.+-+7%CE%BF+%CE%95%CF%83%CF%80.+%CE%95%CE%A0%CE%91.%CE%9B.+%CE%91’+%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%A3+-+%CE%99%CE%95%CE%9A+%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CF%89%CE%BD/@37.9816493,23.7566344,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bd569f8c1451:0x54be0beab8d3681!8m2!3d37.9816451!4d23.7588231)

Οι Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 28/3/2022 έως και την Παρασκευή 1/4/2022.

Συνημμένα θα βρείτε την εισήγηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ προς τις Γενικές Συνελεύσεις.