Αθήνα, 07/02/2022

                                                                                                Α.Π.: 894

Ανακοίνωση – καταγγελία

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και τα διορισμένα ΠΥΣΔΕ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και Δυτική Αττική καταπατούν αυθαίρετα το ισχύον πλαίσιο στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών καταργώντας επί της ουσίας την Α’ ανάθεση μαθημάτων, υποχρεώνοντας συναδέλφους του κλάδου ΠΕ79.01 να μετακινούνται σε άλλες σχολικές μονάδες παρ’ ότι καλύπτουν το ωράριό τους στις οργανικές τους θέσεις.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο οι συνάδελφοι από την αρχή της σχολικής χρονιάς, καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο με μαθήματα Α΄ ανάθεσης και σύμφωνα με την υπ. αρ. 85980/Δ2/4-7-2020 εγκύκλιο, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ. αρ. 94222/Δ2/13-8-2021 εγκύκλιο, η οποία καθορίζει τις αναθέσεις του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στο Γυμνάσιο, όπου η ειδικότητα ΠΕ79.01 το έχει Α’ ανάθεση. Όλα τα ανωτέρω υλοποιήθηκαν με αντίστοιχες πράξεις των Συλλόγων Διδασκόντων των σχολείων στα οποία οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι έχουν τις οργανικές τους θέσεις.

Τα διορισμένα ΠΥΣΔΕ στις συγκεκριμένες περιοχές, καταπατώντας την κείμενη νομοθεσία, διαθέτουν τους συναδέλφους αυτής της ειδικότητας σε άλλες σχολικές μονάδες, δημιουργώντας κενά στα σχολεία των οργανικών τους θέσεων. Με αυτό τον τρόπο επί της ουσίας τα ΠΥΣΔΕ προχωρούν σε ανάθεση μαθημάτων(!!) στους εκπαιδευτικούς ενώ είναι γνωστό ότι κάτι τέτοιο είναι πέρα και έξω από τις αρμοδιότητές τους. Οι Δ/ντες εκπαίδευσης, επικαλούμενοι το διαβόητο «καθηκοντολόγιο» του 2002, το οποίο η ΟΛΜΕ και ο κλάδος, έχουν καταγγείλει απερίφραστα, μετατρέπουν αυτές τις αποφάσεις των ΠΥΣΔΕ σε μετακινήσεις δίμηνης διάρκειας! Η αυθαιρεσία όμως δεν σταματά εδώ και η οδύσσεια των εκπαιδευτικών συνεχίζεται και μέσα στο 2022 αφού μετά το τέλος της δίμηνης αυτής μετακίνησης έρχεται νέα παράταση της διάθεσης και ενώ παραμένουν τα κενά στις οργανικές θέσεις των συναδέλφων!

Αναρωτιόμαστε με ποια αρμοδιότητα τα διορισμένα ΠΥΣΔΕ μετακινούν συναδέλφους με πλήρες ωράριο στις οργανικές τους θέσεις. Επίσης με ποια αρμοδιότητα αναθέτουν μαθήματα ακυρώνοντας τους σχεδιασμούς και προγραμματισμούς των μαθημάτων των σχολείων τους, αρμοδιότητες που εκ του νόμου έχουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει αυτή την απαράδεκτη καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων. Οι αυθαίρετες αποφάσεις των συγκεκριμένων ΠΥΣΔΕ αποτελούν απαράδεκτες ενέργειες, που προκαλούν μια κατάφωρη αδικία σε βάρος των συναδέλφων μας καθώς δημιουργούν κάκιστο προηγούμενο και αμφισβητούν στην πράξη το δικαίωμα όλων των συναδέλφων να συμπληρώνουν το ωράριό τους, κατά προτεραιότητα, στο σχολείο της οργανικής τους τοποθέτησης ακόμα και με τα μαθήματα της Α’ ανάθεσης.

Απαιτούμε την άμεση ανάκληση όλων των αυθαίρετων αποφάσεων στις οποίες προέβησαν τα ΠΥΣΔΕ και να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ