Αθήνα, 15/12/2021

                                                                                                Α.Π.: 718

 Να αποδοθούν τα μόρια δυσμενών συνθηκών των συναδέλφων που εργάστηκαν στα σχολεία των φυλακών

 

Στο ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 3941/11-9-2018/τεύχος 2ο, όπου περιγράφεται αναλυτικά η μοριοδότηση όλων των σχολικών μονάδων, στην σελ.484 στο Γ γράφεται με λεπτομέρεια ότι οι εκπαιδευτικοί (χωρίς να γίνεται διάκριση σε μόνιμους/ες ή αναπληρωτές/τριες) που υπηρετούν σε σχολεία φυλακών λαμβάνουν τα μόρια της κατηγορίας αυξανόμενα κατά 5 μόρια.

Ωστόσο, η Εγκύκλιος Μεταθέσεων σχ. 2021-22 με αρ.πρ.144390/Ε2/11-11-2021 ενώ ορθώς αναφέρει τα δυσπρόσιτα σχολεία τα οποία δίνουν μόρια δυσμενών συνθηκών μετάθεσης σε αναπληρωτές και αναπληρώτριες, σε άλλο σημείο της αναφέρει ότι μόνο οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να πάρουν μόρια δυσμενών συνθηκών μετάθεσης για τα σχολεία των φυλακών δίχως να αναφέρει τους/τις αναπληρωτές/τριες.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι νεοδιόριστοι/ες συνάδελφοι μας, που είχαν υπηρετήσει ως αναπληρωτές/τριες σε σχολεία φυλακών να μην λαμβάνουν τα μόρια δυσμενών συνθηκών μετάθεσης για τα σχολεία αυτά, παρά τις προβλέψεις του σχετικού ΦΕΚ.

 Απαιτούμε:

  •  Εδώ και τώρα να αποκατασταθεί και να διορθωθεί άμεσα η παραπάνω αδικία και να αποδοθούν τα μόρια δυσμενών συνθηκών μετάθεσης σε όσους/ες συναδέλφους μας  εργάστηκαν και ως αναπληρωτές/τριες στα σχολεία των φυλακών.
  • Καμία διάκριση στην προϋπηρεσία μόνιμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών.

 Για το αρχείο σε pdf … εδώ