Αθήνα, 8/12/21

Α.Π.: 676

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για την έλλειψη προσωπικού στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Τρίπολης

 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Τρίπολης, ένα νεοϊδρυθέν σχολείο που βρίσκεται στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του, που έχει ως αποτέλεσμα να υπολειτουργεί το σχολείο και να διατίθενται συνάδελφοι από άλλα σχολεία ή να ανατίθενται υπερωρίες προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που θα έπρεπε να καλυφθούν από διορισμούς μόνιμων ή αναπληρωτών καθηγητών.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ