Αθήνα, 15/10/2021

                                                                                                Α.Π.: 464

                                                                                                                                                                                                                                       ΠΡΟΣ:

Τα ΔΣ των ΕΛΜΕ

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

 

Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας, θα γίνει το Σάββατο 16/10/2021 στις 11.30 π.μ. στο 6ο ΕΠΑΛ Αθήνας (Νέστου 4, Αμπελόκηποι, Στάση ΜΕΤΡΟ: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

(https://www.google.com/maps/place/1%CE%BF+%CE%95.%CE%9A.+-+6%CE%BF+%CE%95%CE%A0%CE%91.%CE%9B.+-+7%CE%BF+%CE%95%CF%83%CF%80.+%CE%95%CE%A0%CE%91.%CE%9B.+%CE%91’+%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%A3+-+%CE%99%CE%95%CE%9A+%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CF%89%CE%BD/@38.0058073,23.7480005,13z/data=!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d23.805952!2d38.027264!4e1!1m6!1m2!1s0x14a1bd569f8c1451:0x54be0beab8d3681!2zNs6_IM6VzqDOkc6bIM6RzpjOl86dzpHOow!2m2!1d23.7588888!2d37.9816801!3m4!1s0x14a1bd569f8c1451:0x54be0beab8d3681!8m2!3d37.9816801!4d23.7588888)

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την περίοδο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης θα τα βρείτε … εδώ:

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-d1a-gp-oik-61910-2021.html