Αθήνα, 05/10/2021

                                                                                                Α.Π.: 403

 Ούτε βήμα πίσω! Δεν μας τρομάζουν απειλές, αγωγές και καταστολή!

Κατατέθηκε η έφεση της ΟΛΜΕ, συνεχίζουμε την απεργία αποχή!

Το ΥΠΑΙΘ μετά τη συντριπτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών  στην απεργία αποχή της ΟΛΜΕ την προηγούμενη σχολική χρονιά νομοθέτησε πρωτοφανείς απειλές για κυρώσεις, ελπίζοντας στην τρομοκράτηση των εκπαιδευτικών για να σταματήσουν την απεργία. Όταν συνειδητοποίησε ότι  ο κλάδος δεν σκύβει το κεφάλι ούτε υπό την έωλη απειλή των κυρώσεων αποφάσισε να σύρει και πάλι την ΟΛΜΕ στα δικαστήρια για να απαγορεύσει την απεργία. Το δικαστήριο ωστόσο δεν έκρινε την απεργία καταχρηστική, όπως ήλπιζε το ΥΠΑΙΘ, ούτε διέταξε την απαγόρευσή της απεργίας αποχής, αφού η απόφαση δεν κρίθηκε εκτελεστή. Το ΥΠΑΙΘ, μετά τις απανωτές ήττες του, έφτασε στο σημείο να δώσει εντολή στην αστυνομία να απαγορεύσει ακόμα και την διαδήλωση των εκπαιδευτικών και  να τους επιτεθεί με αύρες, χημικά και βία.

Ταυτόχρονα, επιστράτευσε τα συστημικά ΜΜΕ, προκειμένου να κατασυκοφαντήσει τους/τις εκπαιδευτικούς. Ξεχνά το ΥΠΑΙΘ ότι είναι οι εκπαιδευτικοί αυτοί/ες που κράτησαν όρθιο το δημόσιο σχολείο και κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, όταν το ΥΠΑΙΘ δεν εξόπλισε τα σχολεία ούτε επιμόρφωσε τους εκπαιδευτικούς και κατά τη λειτουργία των σχολείων, όταν το ΥΠΑΙΘ δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Συνεχίζει τον εκφοβισμό με τη νέα απαράδεκτη εγκύκλιο Κόπτση, η οποία αποκρύπτει την συνολική απόφαση του δικαστηρίου και διακηρύσσει ότι η συμμετοχή στην απεργία αποχή είναι παράνομη.

Η ΟΛΜΕ προσέβαλε την απόφαση του πρωτοδικείου, καταθέτοντας έφεση στην αρχική απόφαση. Τονίζουμε και πάλι ότι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το Εφετείο η απεργία αποχή είναι απολύτως νόμιμη και όσοι/ες συμμετέχουν σε αυτήν απολύτως καλυμμένοι/ες(Ολομέλεια Αρείου Πάγου 27/2004). Συνεχίζουμε την απεργία-αποχή υπηρετώντας τις αποφάσεις μας που αποτυπώθηκαν στις Γ.Σ., στους Συλλόγους Διδασκόντων και στη Γ.Σ. των προέδρων με το ποσοστό του 92%, με όπλο τις συλλογικές μας διαδικασίες. Η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 25 Ιανουαρίου. Ελπίζουμε αυτήν τη φορά να μην υπάρξουν «παρεμβάσεις» για επίσπευση της διαδικασίας…

Εφιστούμε την προσοχή σε όσους/ες συνεχίζουν να εκφοβίζουν και να παραπληροφορούν τους/τις εκπαιδευτικούς, διαδίδοντας ότι δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στην απεργία αποχή της ΟΛΜΕ, ότι η στάση αυτή συνιστά ανταπεργία, που ρητώς απαγορεύεται από τον ν.1264/82 και επισύρει πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις.

Καλούμε τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο, να συσπειρωθούν στην απόφαση του κλάδου, να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία αποχή και να μην υλοποιήσουν τις προβλέψεις του άρθ. 97 του ν.4823/21.  Μετά την κατάθεση του σχετικού εξωδίκου στις 29 Σεπτεμβρίου και την παρέλευση 4 ημερών είναι απολύτως κατοχυρωμένοι/ες να δηλώσουν την σχετική απεργία αποχή.

Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας!

Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο και την δημοκρατική παιδαγωγική λειτουργία του!

Ακολουθεί η ατομική δήλωση απεργίας αποχής που πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο οι συνάδελφοι/ισσες διευθυντές/ντριες, προκειμένου να είναι κατοχυρωμένοι/ες να μην εφαρμόσουν το άρθρο 97 του ν. 4823/21 μετά τις 10 Οκτωβρίου.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ4692/20 και 4823/2021.Με την παρούσα δηλώνω ότι απέχω από οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με την εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν. 4692/2020, των άρθρων 56-83 και 97 του 4823/21 και της με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β’ 4189/10.9.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» καθότι συμμετέχω στην προκηρυχθείσα από 8.2.2021 απεργία – αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε., την προκηρυχθείσα από 13.9.2021 απεργία – αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε. καθώς και την προκηρυχθείσα από 29.9.2021 απεργία – αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε. απέχοντας συναφώς και νομίμως από την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων μου που σχετίζονται με κάθε διαδικασία κατατείνει στην υλοποίηση των ανωτέρω νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων του ν.4692/2020, του 4823/21 και της κατ’ εξουσιοδότηση τούτων εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης.

Για να δείτε το κείμενο της έφεσης πατήστε … εδώ

Για το αρχείο σε pdf … εδώ