Αθήνα, 22/09/2021

                                                                                                Α.Π.: 352

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ στη συνεδρίασή του την Τρίτη, 21/09/21 προχώρησε σε ανασύνθεση του Προεδρείου του. Συγκεκριμένα, Αντιπρόεδρος εξελέγη η κα Μανουσογιωργάκη Στέλλα.

Οι άλλες θέσεις του Προεδρείου παραμένουν ως έχουν.