Αθήνα, 01/07/2021

                                                                             Α.Π.: 75       

 

                                                                             ΠΡΟΣ:

                                                                                                Την Υπουργό Παιδείας

                                                                                                κα Νίκη Κεραμέως

  

Αίτημα προς την υπουργό Παιδείας

 

Ζητούμε να συμπεριληφθούν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2021 και οι μαθητές και μαθήτριες που δεν είχαν λάβει εγκαίρως το πτυχίο / το απολυτήριό τους λόγω των ειδικών συνθηκών εν  μέσω παρατεταμένης πανδημίας του σχολικού έτους 2020-2021. Υπενθυμίζουμε ότι η δυνατότητα επανεξέτασης υπήρχε μέχρι το 2019 μέσω της διενέργειας ειδικής εξεταστικής περιόδου στο τέλος Ιουνίου.

Η άρση του αποκλεισμού τους, η ταχύτερη δυνατή επανεξέταση των μαθητών και μαθητριών και η άρση της αβεβαιότητας ως προς τη λήψη του πτυχίου / του απολυτηρίου συνιστούν ιδιαίτερη παιδαγωγική συνθήκη.

Για το σκοπό αυτό ζητούμε να προηγηθούν οι επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις στην αρχή του Σεπτεμβρίου 2021 και ν’ ακολουθήσουν οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ