Για να δείτε την Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό πατήστε … εδώ

Για να δείτε την Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής πατήστε … εδώ

Για να δείτε την Επιστολή προς τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου πατήστε … εδώ